Trang Chủ / Xã Hòa Nhơn

Xã Hòa Nhơn

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

14055512_539314619594285_689443044_n

     Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự phương 6 tháng đầu năm nói chung, bên cạnh đó Ban chỉ huy quân sự đã tổ chức quán triệt triển khai lực lượng dân quân tham gia thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 43 của Thành ủy Đà Nẵng …

Xem Thêm »

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX VÀ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN HÒA VANGKHÓA X, NHIỆM KỲ 2016-2021 SAU KỲ HỌP THỨ HAI TẠI XÃ HÒA NHƠN

14184321_851443934987181_3453483724997359559_n

Thực hiện Thông báo số 09/TB-MTTQ-BTT ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện Hòa Vang, về việc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX và đại biểu HĐND huyện Hòa Vang khóa X, nhiệm kỳ …

Xem Thêm »

BẢN TIN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HÈ 2016

14303849_919489708157159_1519972273_o

         Thực hiện chương trình công tác năm 2016. Thực hiện kế hoạch của BCĐ Hoạt động hè huyện Hòa Vang và BCĐ hoạt động hè xã Hòa Nhơn về việc tổ chức các hoạt động hè cho ĐVTN và thanh thiếu nhi trên địa bàn xã …

Xem Thêm »

HÒA NHƠN RA QUÂN THỰC HIỆN THÁNG CAO ĐIỂM VỀ “NĂM VĂN HÓA, VĂN MINH ĐÔ THỊ 2016”

ra quân 4

           Thực hiện theo Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của UBND huyện Hòa Vang và Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 01/8/2016 của UBND xã về phát động đợt ra quân cao điểm thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”.           Ngày 18/9/2016, …

Xem Thêm »

Hội nghị Tổng kết kế hoạch giám sát chuyên đề “thu, chi tiền phí rác thải năm 2015” trên địa bàn xã

14469717_870262853105289_4372464068685691316_n

Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội; và Chương trình Kế hoạch của UBMT xã năm 2016. Ban Thường trực UBMT xã Hòa …

Xem Thêm »
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com