Trang Chủ / Báo Cáo / Báo cáo UBND xã năm 2017

Báo cáo UBND xã năm 2017

Bấm vào đây để tải file mềm  

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÒA NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

      Số:      /BC-UBND

Hòa Nhơn, ngày       tháng 12 năm 2016

 

BÁO CÁO

Tổng kết tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển

KT-XH, QP-AN năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển

KT-XH, QP-AN năm 2017

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

PHẦN 1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN

KT-XH, QP-AN NĂM 2016

 

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm  giai đoạn 2016 – 2020, là năm nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện Năm văn hóa văn minh đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. Tập trung lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. UBND xã đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 về những nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN và giao chỉ tiêu năm 2016. Do đó, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, song, với nỗ lực, quyết tâm của tất cả các đơn vị, ban ngành xã, thôn và nhân dân toàn xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2016 đạt được những kết quả, cụ thể như sau:

I.KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

          1.Tổng giá trị sản xuất 357,7/359 tỷ đồng đạt 99,6%, trong đó:

– Giá trị sản xuất nông -lâm- thủy sản đạt 71,7/73 tỷ đồng đạt 97,2% KHH;

          – Giá trị sản xuất CN-TTCN (dân doanh) đạt 129/127 tỷ đồng, đạt 101,5%

          – Giá trị thương mại- dịch vụ đạt 157/159 tỷ đồng, đạt 98,7%.

2. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 128% DTH, đạt 108% DT xã

3. Giảm 95 hộ nghèo (đạt 100% KHH), giải quyết việc làm 240/240 lao động.

          4. Tỷ lệ sinh con thứ 3 + giảm 1,45% so KHH, giảm 2,07% so cùng kỳ.

          5. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đạt 0,6% / 0,4%, đạt 150%.

          6. Tổng biện pháp thực hiện KHHGĐ đạt 102 % (682/668) KH huyện.

7. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân (23/23 thanh niên)

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC

  1. Sản xuất Nông – Lâm – Thuỷ sản: Tổng giá trị sản xuất Nông, Lâm, Thủy sản đạt 71,7 tỷ đồng đạt 98,2% , so với cùng kỳ năm 2015 tăng 3,7%.

Nông nghiệp: Giá trị đạt 69,5 tỷ đồng, đạt 82% KH (trong đó trồng trọt đạt 35 tỷ đồng, chăn nuôi đạt 25,5 tỷ đồng, dịch vụ đạt 9 tỷ đồng). Vụ sản xuất Đông xuân 2015-2016 diện tích gieo sạ cả năm 531,7ha, giảm 18,4 ha so với năm 2015. Nguyên nhân do một số diện tích nằm trong vùng giải tỏa Dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 02 khu dân cư Hòa Nhơn và một ít diện tích không chủ động nước tưới chuyển sang trồng các loại cây trồng khác.

Năng suất vụ lúa bình quân cả năm đạt 58,25 tạ/ha, so với cùng kỳ tăng 2,3tạ/ha,. Tiếp tục tổ chức sản xuất 5,5 ha rau sạch ở các vùng chuyên canh[[1]].

Chăn nuôi: Công tác chăn nuôi tiếp tục phát triển và kiểm soát ổn định. Tổ chức tiêm phòng vắc xin dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm bảo đảm không để xảy ra dịch bệnh [[2]]

Lâm nghiệp: Giá trị đạt 1,150 tỷ đồng, đạt 111% KH, tổng diện tích trồng rừng toàn xã 1.171ha rừng, trồng mới DT 30ha.[[3]]Công tác PCCR và bảo vệ rừng cũng được UBND xã quan tâm, thành lập tổ quản lý, đội xung kích bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và tiến hành ký cam kết các hộ có diện tích trồng rừng phải có biện pháp quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng theo quy định.

Thủy sản: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 4,8ha, trong đó diện tích nuôi ao tự nhiên là 1 ha, năng suất đạt 1,37 tấn/ha, sản lượng đạt 6,576 tấn.

Hoạt động của HTX NN:  Thực hiện phương án điều hành HTX theo Luật HTX năm 2012, đối với HTX 1 và HTX 3 đã tổ chức hội nghị giải thể tự nguyện theo phương án, HTX 2 được củng cố. Hiện nay HTX Hòa Nhơn tổ chức điều hành sản xuất và đầu tư lò sấy lúa phục vụ cho nông dân thu hoạch các vụ mùa.

2. Công nghiệp TTCN, Thương mại, Dịch vụ

Giá trị sản xuất công nghiêp- xây dựng đạt 129 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Một số ngành có mức tăng trưởng khá như: sản xuất gạch nung, đá các loại đạt trên 100% KH, doanh thu cao tập trung ở các mặt hàng may mặc, thép, khung cửa, vật liệu xây dựng.[[4]Thành lập HTX Thảm chân Xuân Phát, tiếp tục mở rộng phát triển sản xuất có hiệu quả. Hoạt động thương mại – dịch vụ duy trì ổn định, nhất là các chợ, sắp xếp hơn 30 hộ kinh doanh vào chợ chính Hòa Nhơn.

3. Công tác thu chi và quản lý điều hành ngân sách: UBND xã chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm  và nâng cao chất lượng gắn với điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm theo cơ chế phân cấp, phân bổ khoán đúng theo luật ngân sách.

– Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã ước đạt 128 % DTH, và 108% DT xã

– Tổng thu ngân sách xã được hưởng ước đạt 142%  DTH, và 139% DT xã

– Chi ngân sách xã ước bằng 139% DTH, và  136% DT xã

                                    ( chi tiết các phụ lục kèm theo)

4. Quản lý đầu tư – xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới

Triển khai các công trình xây dựng cơ bản và nông thôn mới; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng giao thông kiệt xóm, giao thông cụm xã, điện chiếu sáng, nhà văn hóa thôn, sân thể thao các thôn, xây dựng các thôn kiễu mẫu, nâng cấp nền bê tông sân, cải tạo và sơn vôi trạm y tế xã, kè chống sạt lỡ cầu Tân Thanh, xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng trung tâm thể thao, trung tâm văn hóa thể thao và các hạng mục phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, môi trường. Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện xây dựng cơ bản đảm bảo kế hoạch và đúng tiến độ đề ra.

Xây dựng Nông thôn mới: Thực hiện nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm thôn Phước Hưng Nam đã đạt chuẩn thôn kiểu mẫu NTM, triển khai và hoàn thành xây dựng thôn kiểu mẫu môi trường tại thôn Phú Hòa 1, kết quả một số mặt như: làm mới và nâng cấp 07 tuyến đường với tổng chiều dài 2.496m, hệ thống kênh chính hồ chứa Trước Đông đi Ba ra chiều dài 937m, kênh Bàu Đưng giáp đường Nhơn- Sơn dài 640m, kênh Hóc Cỏ Diêu Phong dài 550 m, 04 tuyến đường điện chiếu sáng, xây mới nhà văn hóa thôn Thạch Nham Đông, đầu tư xây dựng 03 sân thể thao thôn, thi công 02 tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Trước Đông- Hoàng Văn Thái, Diêu Phong – Hoàng Văn Thái và cầu Làng trên tuyến Thái Lai đi Diêu Phong[[5]]. Tổng kinh phí đầu tư 22.698.587.067 đồng (kèm theo bảng tổng hợp vốn)

5. Quản lý tài nguyên, môi trường, quy hoạch, công tác giải tỏa đền bù

Tài nguyên: Tăng cường công tác quản lý nhà nước và giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, phát hiện xử phạt 04 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép. Phối hợp với các ngành huyện kiểm tra xử lý các cơ sở vi pham pháp luật trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường tại 11 mỏ khoáng sản, 23 cơ sở sản xuất kinh doanh, huyện xử phạt 22 trường hợp vi phạm với số tiền 120 triệu đồng.

Môi trường: Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng hoàn thành mô hình thôn kiễu mẫu môi trường tại thôn Phú Hòa 1, đội tình nguyện viên môi trường ra quân 2 lần/tuần; Duy trì vận động nhân dân phong trào ra quân dọn vệ sinh ngày Chủ nhật xanh- sạch- đẹp, nhân rộng mô hình thôn không rác, xã và thôn xây dựng thực hiện các tuyến đường kiểu mẫu năm 2016. Ra quân tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Thực hiện nhân rộng mô hình phân loại rác thải, ủ phân compost tại 3 thôn Phú Hòa 1, Thái Lai, Phước Hưng Nam. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 57,7% (2.059/3.566 hộ)

Quản lý quy hoạch, giải tỏa đền bù Tham gia giải quyết các vướng mắc Dự án đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, nhận bàn giao mốc các Dự án nhà máy dăm gỗ Đồng Nai, Điện lực Hòa Vang, địa giới hành chính, khu chất thải rắn, nâng cấp và mở rộng đường DH2 (Hòa Nhơn đi Hòa Sơn), lập bản đồ lập hồ sơ kiểm định xác nhận tính pháp lý, thi công 02 tuyến đường ô tô đến trung tâm xã, tuyến Phước Hưng- Phước Thuận giai đoạn 8,9 (Trước Đông đi Hoàng Văn Thái), tuyến Phước Hưng -Phước Thuận giai đoạn 4 (Diêu Phong đi Hoàng Văn Thái); Cắm mốc ranh giới các dự án trên địa bàn[[6]].

    6. Lĩnh vực Văn hoá – Xã hội

Giáo dục: Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015-2016, chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học 100% và xét tuyển học sinh THCS đạt 99,1% giảm 0,5% so với cùng kỳ. Toàn xã các bậc học có 123 em đạt giải cấp huyện, thành phố[[7]]; Tổ chức khai giảng tốt năm học 2016-2017.  Đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa  và nâng cao vị trí vai trò, chất lượng chuyên môn trong công tác giảng dạy.

An toàn thực phẩm: Tập trung triển khai năm cao điểm quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp về ATTP xã quản lý 62 cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. UBND xã ban hành các Quyết định về  quy chế hoạt động của BCĐ liên ngành, phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong BCĐ liên ngành xã, Quyết định thành lập Tổ thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở trên địa bàn xã, mua dụng cụ hỗ trợ trong kiểm tra ATTP (dụng cụ thử test nhanh) kinh phí 10.000.000đ; đã tổ chức các đợt ra quân kiểm tra ATTP trên địa bàn, trong đó tập trung các quán bán hàng ăn uống, bán hàng rong trước cổng trường, các dịch vụ nấu ăn, cưới hỏi và sử dụng thuốc BVTV tại các vùng rau, các nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn, đã xử phạt 3.100.000đ; tập huấn tại huyện cho các 29 cơ sở nấu rượu gạo, 06 hộ có dịch vụ nấu đám cưới, hỏi và gần 250 hộ sản xuất, trồng trọt chăn nuôi về ATTP và ký cam kết ATTP 62/62 cơ sở.

    Y tế: Công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân được đảm bảo, số lần khám bệnh có 10.161 lượt.[[8]] Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch, đặc biệt phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, tập huấn cho cán bộ y tế thôn, giáo viên mầm non, nhóm trẻ gia đình về công tác vệ sinh an toàn phòng, chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, ký cam kết đảm bảo ATTP 100% (62/62 cơ sở). Tổ chức gặp mặt cán bộ ngành y tế nhân kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Dân số – KHHGĐ, Bảo hiểm y tế tự nguyện: Tổ chức 3 đợt truyền thông dân số, tổng các biện pháp đạt 102% (682/668) [[9]] .Tổ chức lễ kỷ niêm 55 năm ngày truyền thống công tác DS-KHHGĐ Việt Nam (26/12/1961 – 26/12/2016). Bảo hiểm y tế tự nguyện đã mua 2.409 thẻ.

    Lao động, Thương binh và Xã hội: Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, giải quyết đề nghị hưởng chế độ về chính sách Liệt sĩ, hỗ trợ kinh phí cho đối tượng chính sách, tàn tật khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn thành xây mới 7/7 nhà, sửa chữa 19/19 nhà chính sách, giải quyết 09 hồ sơ có công và 179 hồ sơ bảo trợ xã hội, và lập 37 hồ sơ đối tượng có Bằng khen kháng chiến theo QĐ số 24 của Chính phủ. Điều tra phiếu hộ nghèo đa chiều 403 hộ; Hỗ trợ nhiều giải pháp giúp đỡ giảm 95 hộ nghèo để có điều kiện làm ăn vươn lên khá.[[10]]

    Văn hóa – Thể thao, Truyền thanh

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền xây dựng và phát triển văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và cổ động trực quan “Mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân và chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị xã hội.  

Tham gia các hoạt động, phong trào, hội thi đạt kết quả, ngành VHTT được huyện xét đề nghị Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch khen thưởng.

Đài truyền thanh xã củng cố mới 05 hệ thống cụm loa truyền thanh ở các thôn. Thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, xây dựng chương trình phát thanh các chuyên mục tin, bài để phục vụ tốt cho nhân dân được nghe đài.

Công tác gia đình và trẻ em: Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, kết nối với tổ chức tầm nhìn, tổ chức tập huấn, hỗ trợ quà cho trẻ em và truyền thông phòng, chống đuối nước có 300 lượt trẻ em tham dự…[[11]] các tổ chức tiếp tục hỗ trợ kinh phí học bổng, hỗ trợ sinh kế cho gia đình có các em khuyết tật.

Thi đua khen thưởng: Triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016. Phát động kế hoạch đợt thi đua đặc biệt từ xã đến thôn góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH, QP-AN. Khen thưởng đột xuất, thường xuyên để động viên kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ.

7. Lĩnh vực nội chính, quốc phòng an ninh

Công tác CCHC: Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình đẩy mạnh CCHC, Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 26/3/2014 của UBND thành phố, về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ. Nhiều mô hình mới đã được triển khai, mô hình “2 trong 1”; mô hình “3 trong 1”, giải quyết và trả kết quả 180 hồ sơ cho công dân theo địa chỉ yêu cầu, duy trì tổ chức lịch tiếp giải quyết hồ sơ công dân vào buổi sáng chủ nhật hằng tuần ở các thôn kết hợp giải quyết ý kiến cử tri. Tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến 3,4 [[12]] . Xây dựng đề án tinh giản biên chế, mô tả vị trí việc làm, rà soát, sắp xếp lại cán bộ không chuyên trách theo Nghị quyết 133 của HĐND thành phố. Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Thực hiện tiếp công dân và giải quyết đơn thư đúng quy định, tổng số đơn trong kỳ 23 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền 21 đơn, nội dung đơn lĩnh vực đất đai 16 đơn, dân sự 06 đơn, chính sách 01 đơn, đơn không thuộc thẩm quyền 02. Nhìn chung công tác tiếp nhận và xác minh giải quyết đơn đúng theo Luật quy định. Thực hiện tốt Pháp lệnh quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác phòng, chống tham nhũng.

Tư pháp hộ tịch: Thực hiện tốt chức trách được giao. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 như:  Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015, có 58 lượt với 3.893 người tham gia.

Tệ nạn xã hội- ma túy- mại dâm: phối hợp các ngành kiểm tra số đối tượng nghi vấn, có 05 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, khảo sát 05 đối tượng sau cai nghiện để đưa vào quản lý. Tăng cường kiểm tra các hộ kinh doanh cắt tóc, nhà trọ, nhà nghỉ[[13]],. Tiếp tục rà soát, tập trung xử lý các đối tượng nghiện ma túy và xây dựng chương trình quản lý sau cai nghiện.

Tôn giáo: Chú trọng công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, tạo điều kiện cho các cơ sở hoạt động theo đúng qui định Pháp luật.

Lĩnh vực Quốc phòng: Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoàn thành công tác giao quân năm 2016 đủ chỉ tiêu, đạt chất lượng[[14]]. Tiếp nhận, hướng dẫn kê khai hồ sơ theo Quyết định 62 và Quyết định 49 của Chính phủ, kết nạp 43 thanh niên tham gia vào lực lượng dân quân, huấn luyện LLDQ năm thứ nhất có 39/39 đ/c, LLDQ năm 2,3,4 tham gia kết quả cuối khóa đạt 75% khá giỏi. Tham gia công tác hội thi, hội thao đạt khá, các phong trào hoạt động xây dựng NTM và công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa đạt nhiều kết quả . Động viên 62 quân dự bị tham gia huấn luyện năm 2016. Duy trì tổ chức sinh hoạt ngày chính trị cơ sở. Xét thực lực, khám sức khỏe chuẩn bị các bước tuyển quân năm 2017; Điều động LLDQ trực theo kế hoạch thường xuyên sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa bàn được đảm bảo.

Lĩnh vực An ninh: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Xây dựng kế hoạch truyên truyền hộ nhân dân phòng, chống cháy nổ, mở các lớp tuyên truyền cho học sinh về tác hại ma túy, nghiện trò chơi game Online, mở lớp huấn luyện võ thuật cho lực lượng tuần tra theo Quyết định 8394 của UBND thành phố, để xử lý trấn áp tội phạm. Tổ chức 03 lớp tuyên truyền giáo dục pháp luật cho 35 đối tượng, phối hợp với quân sự xã tăng cường công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, phòng ngừa trộm cắp tài sản của nhân dân. Tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tham gia phòng, chống tố giác tội phạm và vận động kinh phí lắp đặt Camera an ninh[[15]]. Năm 2016 Công an xã đạt Danh hiệu đơn vị quyết thắng.

8. Thực hiện chủ đề năm của Thành phố, huyện

Thực hiện chủ đề “Năm văn hóa văn minh đô thị gắn với đảm bảo trật tự, mỹ quan, cảnh quan môi trường nông thôn”

– Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về văn hóa văn minh đô thị; UBND xã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND để thực hiện “Năm văn hóa văn minh đô thị năm 2016”, xây dựng kế hoạch cụ thể trong từng tuần, tháng để các ban ngành, hội đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện, hằng tuần tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện. Tổ chức Hội nghị phát động thi đua cao điểm VHVMĐT, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện năm VHVMĐT và năm môi trường năm 2016, định hướng nhiệm vụ trong thời gian đến.

– Tổ phản ứng nhanh xử lý các vấn đề liên quan đến văn hóa, văn minh đô thị của xã, mỗi tuần tổ chức tuần tra được 02 lượt, và đội thanh niên tình nguyện môi

trường thường xuyên dọn vệ sinh tại các điểm chứa rác, các điểm phát sinh để đảm bảo môi trường.

– UBND xã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền các bản tin, bài liên quan đến văn hóa văn minh đô thị và xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa. Trang trí cổ động trực quan ở các tuyến đường chính, tổ chức các điểm văn hóa, văn nghệ, các giải thể thao, đua thuyền… để phục vụ tinh thần vui chơi cho nhân dân.

– Chỉ đạo cho các ban ngành, đoàn thể có liên quan và các thôn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình triển khai xây dựng kế hoạch về thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị” và thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đạt được kết quả được UBND huyện đề nghị thành phố khen thưởng.

 

– Chỉ đạo triển khai đăng ký và thực hiện các tuyến đường kiểu mẫu về thực hiện văn hóa, văn minh đô thị năm 2016 tại 15 thôn trên địa bàn xã.[[16]].

9. Thực hiện chủ đề “Năm môi trường của xã”

– Tiếp tục thực hiện thu gom rác thải tập trung trên địa bàn xã với 22 điểm chứa rác và 134 thùng chứa bố trí tại các thôn. UBND xã hợp đồng với Xí nghiệp môi trường huyện thu gom và vận chuyển 2 lần/tuần và ký cam kết thực hiện thu gom theo đúng lịch trình. Từ những hiệu quả của mô hình thí điểm phân loại rác thải và ủ phân compost tại thôn Phước Thái, cuối năm 2016, được sự hỗ trợ kinh phí của sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, UBND xã triển khai nhân rộng mô hình này tại 03 thôn Phú Hòa 1, Phước Hưng Nam và Thái Lai. Đội Tình nguyện viên môi trường xã tổ chức ra quân dọn vệ sinh, quản lý môi trường tại các điểm chứa rác tập trung 2 lần/tuần.

          – UBND xã phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường tại các cơ sở SXKD, khai thác khoáng sản trên địa bàn xã.[[17]]

          – Đối với các cơ sở SXKD theo phân cấp quản lý, UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xã kiểm tra và thực hiện chấp hành cam kết môi trường tại 35 cơ sở trên địa bàn. Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi: đối với 03 thôn kiểu mẫu nông thôn mới, kiểu mẫu môi trường, UBND xã đã triển khai trong nhân dân ký cam kết thực hiện tốt việc quản lý môi trường trong nông nghiệp, nói không với việc sử dụng bao bì ni lông trên đồng ruộng và quản lý chất thải trong chăn nuôi hợp lý, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Việc bảo vệ và xây dựng cảnh quan môi trường tại các vùng rau được các hộ nông dân thực hiện tốt.

– Phong trào Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp được duy trì hiệu quả, đã xử lý tốt các vấn đề môi trường bức xúc trên địa bàn xã, đặc biệt là các điểm chứa rác tập trung, các tuyến mương, đường làng ngõ xóm và đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư, khu vực công cộng.

            – Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã năm 2016 về việc chọn thôn Phú Hòa 1 xây dựng Thôn kiểu mẫu môi trường, qua 01 năm triển khai thực hiện hoàn thành xây dựng thôn kiểu mẫu môi trường tại thôn Phú Hòa 1.

10. Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm xã đăng ký với huyện

Nhiệm vụ 1: 

– Xây dựng 02 điểm pano: đã thực hiện lắp đặt hoàn thành 02 bảng pano điện tử trên tuyến đường 14B trên địa bàn xã.

– Duy trì và nâng cao các chuẩn về nông thôn mới lĩnh vực môi trường năm 2016,  UBND xã đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình và tái sử dụng rác thải hữu cơ để ủ phân compost quy mô tập trung tại 03 thôn kiễu mẫu (Phú Hòa 1, Thái Lai và Phước Hưng Nam).

Nhiệm vụ 2: Ngày 18 tháng 01 năm 2016, UBND đã tổ chức khai trương hệ thống nhắn tin SMS thông báo, thông tin đến tất cả các hộ gia đình trên địa bàn xã, thực hiện hiệu quả.

Nhiệm vụ 3: Ngày 16 tháng 9 năm 2016, UBND xã tổ chức hội nghị thành lập HTX Thảm chân Xuân Phát có 12 thành viên, trong đó 08 thành viên chính thức đóng góp vốn điều lệ 100 triệu đồng và có sự hỗ trợ bước đầu của UBND xã và Liên minh HTX thành phố cho các thành viên đang sản xuất thảm chân. HTX đã giải quyết việc làm cho lao động, đảm bảo về an sinh xã hội tại địa phương.

11. Hoạt động của Ban nhân dân thôn

Hoạt động đội ngũ cán bộ BND thôn có nhiều cố gắng và tích cực, triển khai phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ của UBND xã giao mà trọng tâm là nhiệm vụ thu ngân sách, vận động nhân dân ra quân hưởng ứng thực hiện nâng cao Chương trình xây dựng nông thôn mới. Có thể nói, đội ngũ cán bộ BND thôn đã có đóng góp rất lớn vào các phong trào thi đua của xã, tạo được sự đổi thay nhanh chóng của xã. Trong quá trình công tác, đã xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình cho hình ảnh người cán bộ thôn trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết cho phong trào, được đông đảo nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Trong năm, UBND xã đã củng cố 05 phó trưởng thôn ở 4 thôn Phú Hòa 1, Hòa Khương Đông, Phước Hưng Nam và Thái Lai.

 

 

Phần 2

NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH, QP-AN NĂM 2017

Năm 2017 là năm có những ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVI, ĐH Đảng bộ xã lần thứ XI.

Các chủ đề của năm 2017:

– Thành phố: “Năm Thành phố 4 an”

– Xã “Năm nông nghiệp Nông thôn mới”

I. CÁC CHỈ TIÊU KT-XH, QP-AN CHỦ YẾU NĂM 2017

1. Tổng giá trị sản xuất đạt 378 tỷ đồng, tăng 5,7%

– Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thuỷ sản đạt 73 tỷ đồng, tăng 1,8%

– Giá trị sản xuất công nghiệp- TTCN – xây dựng đạt 135 tỷ đồng, tăng 4,7%

– Giá trị Thương mại- dịch vụ đạt 170 tỷ đồng, tăng 8,3%

 2.Tổng thu ngân sách trên địa bàn, tăng 15- 20% (trong đó nguồn thu khác ngân sách xã tăng trên 100%)

 3. Giảm 100 hộ nghèo theo chuẩn mới thành phố, giải quyết việc làm, đào tạo nghề 200 lao động

 4. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đạt mức 0,6%/năm

 5. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 + là 1,45%

 6. Đạt 100% tổng các biện pháp tránh thai theo chỉ tiêu huyện giao.

 7. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân

  II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KT-XH, QP-AN NĂM 2017

1. Tập trung mọi nguồn lực, thực hiện tốt chủ đề “Năm nông nghiệp Nông thôn mới”, phát triển nông nghiệp toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp

Đảm bảo diện tích gieo trồng, nâng dần sản lượng, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất, chất lượng nông sản, xây dựng các vùng, các điểm sản xuất nông nghiệp tập trung; chú trọng các vùng đã được quy hoạch và đầu tư, tổng kết đánh gía và chọn ra một số cây trồng, con vật nuôi phù hợp với địa phương; tập trung phát triển kinh tế vườn đồi. Tiến hành quy hoạch cánh đồng mẫu ở Hòa Khương Tây và tổ chức cho nhân dân sản xuất các loại giống trung ngắn ngày hết diện tích theo kế hoạch. Mở rộng sản xuất các vùng sản xuất chuyên canh và tổ hợp tác sản xuất rau sạch tại 3 thôn Thạch Nham Tây, Ninh An và Phước Hưng Nam, mở rộng và phát triển hợp tác xã nấm Nhơn- Phước, tổ hợp tác nuôi gà thả vườn… Tiếp tục triển khai đề án cải tạo vườn tạp. Tiếp cận chính sách đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông nghiệp gắn chặt với xây dựng Nông thôn mới, chủ động phát triển nhân rộng các mô hình mới. Tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những vùng không chủ động được nước. Tăng cường công tác quản lý BVR và PCCCR, chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai, phương án chống hạn và các biểu hiện khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Phát huy vai trò quản lý điều hành HTX nông nghiệp sau chuyển đổi và hình thành các tổ điều hành sản xuất thay thế cho vai trò hoạt động kinh doanh sản xuất có hiệu quả.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, triển khai hiệu quả mô hình thôn kiểu mẫu nông thôn mới

Xây dựng và triển khai đề án nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 của huyện trên địa bàn. Tiếp tục huy động nội lực phát huy ngoại lực nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phát triển một cách bền vững. Xây dựng kế hoạch đầu tư các hạng mục có liên quan về kết cấu hạ tầng ở địa phương, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, tiếp tục thực hiện tốt đề án thu gom rác thải và nhân rộng mô hình thôn không rác, ủ phân compost trên 15 thôn. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, nhân rộng mô hình thôn kiểu mẫu, phấn đấu cuối năm 2017 có thêm 03 thôn đạt chuẩn; Duy trì phong trào ra quân ngày chủ nhật xanh- sạch- đẹp.

3. Phát triển sản xuất CN, TTCN, TMDV theo hướng hiện đại, văn minh

Xây dựng Kế hoạch triển khai đề án phát triển CN, TTCN, TMDV theo hướng hiện đại, văn minh do huyện ban hành. Trong đó phối hợp tốt với các ngành chức năng hình thành KCN Hòa Nhơn và KCN Hòa Cầm mở rộng, kêu gọi đầu tư và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.

Phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, đa dạng các sản phẩm, tăng số hộ kinh doanh tại chợ Hòa Nhơn, xây dựng điểm chợ mới Cầu Giăng; Phối hợp với các ngành liên quan triển khai Đề án phát triển du lịch văn hóa sinh thái làng Thái Lai.

4. Tập trung quản lý điều hành ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường khai thác các nguồn thu

Tập trung quản lý, điều hành ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường khai tác các nguồn thu để có biện pháp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu tăng thu từ 15-20%. Thực hiện điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm hiệu quả, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng dự phòng ngân sách để chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Lập bộ chính xác các nguồn thu, đảm bảo công bằng, tập trung vào đất 5% thu đủ, không bỏ sót.

5. Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và tài nguyên, môi trường.

 Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý trên các lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, tài nguyên, môi trường. Thực hiện nghiêm các quy định, kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng. Thực hiện hiệu quả kế hoạch phân loại rác thải tại nhà và ủ phân compost.

Xây dựng kế hoạch triển khai đề án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư để phát triển đô thị theo hướng hiện đại”. Trong đó chú trọng hoàn thiện mạng lưới trường lớp (Trường Mầm non điểm thôn Thạch Nham Đông, Phú Hòa 2), mở rộng hệ thống giao thông liên thôn, giao thông kiệt hẻm, giao thông nội đồng. Đề xuất đầu tư điện chiếu sáng một số tuyến đường chính ở các thôn, nâng cấp chợ Hòa Nhơn, xây dựng chợ cầu Giăng, cơ quan làm việc của xã.

6. Thực hiện tốt công tác ATTP, An sinh xã hội theo chủ đề năm của Thành phố; xây dựng nếp sống VHVM, phát huy hiệu quả hoạt động Trung tâm VHTT xã

 Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế. Quản lý tốt an toàn thực phẩm, nâng cao trách nhiệm của cả xã hội trong quản lý an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học khuyến tài, tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2016-2017, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao các chuẩn về phổ cập giáo dục bậc mầm non, tiểu học, THCS. Thực hiện cải cách hành chính trong giải quyết hồ sơ miễn giảm học phí cho con thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo từ học kỳ II năm học 2016-2017.

Phát huy tốt các hoạt động tại trung tâm văn hóa thể thao xã và các nhà sinh hoạt cộng đồng ở thôn. Tổ chức dấy lên phong trào hoạt động VHVN, TDTT; Tổ chức đại hội TDTT xã hoàn thành trước 30/8. Triển khai Kế hoạch xây dựng nếp sống văn hóa văn minh giai đoạn 2017 – 2020. Nâng cấp hệ thống đài truyền thanh và các cụm loa phát thanh trên địa bàn xã, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đổi mới xây dựng tin bài, kịp thời.

 

Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, kịp thời quan tâm, hỗ trợ gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày TBLS. Xây dựng kế hoạch giảm nghèo theo đề án của huyện, triển khai lồng ghép các giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện hộ thoát nghèo bền vững. Phấn đấu đến cuối năm 2017 thu nhập bình quân đầu người đạt ít nhất 33 triệu đồng/người/năm. Quan tâm nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em, tạo các sân chơi thú vị, bổ ích cho các em.

7. Đảm bảo công tác Quốc phòng. Triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT, ATGT theo chủ đề năm của Thành phố, chú trọng công tác giáo dục, tăng cường công tác phòng ngừa, lấy phòng làm chính.

Tập trung lãnh đạo tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo chất lượng và số lượng theo chỉ tiêu. Triển khai thực hiện tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ.

Tập trung triển khai thực hiện tốt chủ đề năm của thành phố về ANTT, ATGT. Xây dựng củng cố lực lượng công an xã, công an viên và lực lượng dân phòng thật sự vững mạnh, củng cố các mô hình về đảm bảo ANTT. Tăng cường công tác giáo dục ren đe, phòng ngừa, lấy phòng làm chính. Tập trung mạnh các biện pháp đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tổ chức tuần tra theo Quyết định 8394 để kiểm tra và xử lý các đối tượng vi phạm kịp thời. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tố giác tội phạm.

8. Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, công tác tiếp dân

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND thành phố đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công văn 155 của BTV Huyện ủy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBCC. Triển khai đề án Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nhân dân thôn, giai đoạn 2016-2020 đã được huyện phê duyệt.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, củng cố các mô hình mới đã triển khai thành công trong năm qua, xây dựng các hoạt động hành chính theo hướng phục vụ nhân dân, đột phá ở một số lĩnh vực.

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật. Củng cố và xây dựng các tổ hoà giải ở các thôn, đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật cho người dân một cách kịp thời. Thực hiện tốt công tác tiếp dân sáng chủ nhật hằng tuần và kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng gây mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Phối hợp với Công đoàn cơ quan đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong công việc, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

9. Triển khai hoàn thành tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Hướng dẫn, đôn đốc các ngành và CBCC xã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã giao, tạo ra bước đột phá trong công việc.

Trên đây là kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2016 và nhiệm vụ chủ yếu phát triển KT-XH, QP-AN năm 2017./.

 

 Nơi nhận:

– TT HĐND,UBND huyện;

– TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã;

– Mặt trận, các đoàn thể ở xã;

– VP Đảng ủy, VP UBND;

– Đại biểu HĐND xã;

– Trường học, Trạm y tế;

– Toàn CBCC UBND xã;

– BND 15 thôn;

– Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Phát

 

 

 

 

 


[1] Tổng diện tích gieo sạ cả năm 531,7 ha, năng suất bình quân cả năm 58,25 tạ/ha trong đó DT sản xuất lúa trung ngắn ngày 110ha đạt tỷ lệ 35%; Sản lượng lúa 3.091 tấn, DT ngô 20 ha, năng suất 57,4 tạ/ha sản lượng 114,8 tấn. Diện tích đậu phụng 102 ha, năng suất 20,2 tạ/ha, cây mè 111ha,  và các loại cây trồng khác 15,8ha và 5,5ha rau ăn lá, quả ở các vùng chuyên canh.

 

 

[2] Trâu 190/270 con đạt 70,3%, Bò 1.660/1.657 con đạt 97%, Lợn 2.843/7510 con đạt 38%, gia cầm 43.157 con. Tiêm phòng gia súc, gia cầm 5.100 lượt; phun thuốc tiêu độc khử trùng 2 đợt ở 15 thôn và các chợ.

 

 

[3] Tổng DT đất rừng: 1.171 ha, rừng phòng hộ Trước Đông 103ha, diện tích ngoài quy hoạch 3 loại rừng DT 32,7 ha. Xảy ra 02 vụ cháy rừng kịp thời xử lý thiệt hại thấp.

 

 

[4] Gạch nung  ước đạt 48.500 triệu viên/48 triệu viên, đạt tỷ lệ 101%. Đá các loại ước đạt 553.000 m3/552.000 m3 đạt tỷ lệ 100,1%

 

 

 

[5] Tổ chức 03 lễ phát động ra quân 03 thôn kiểu mẫu, mở 01 lớp tập huấn tiêu chí vườn, nhà ở; đầu tư 04 tuyến điện chiếu sáng, xây dựng mới 01 nhà văn hóa Thạch Nham Đông, kinh phí 500 triệu đồng, xây dựng 03 sân thể thao thôn kinh phí 90 triệu đồng, có 32 hộ đăng ký cải tạo vườn tạp, ra quân 34 đợt ngày chủ nhật xanh sạch đẹp, xây dựng 07 tuyến giao thông kiệt xóm thôn Phước Hưng, Ninh An, dài 2.496m, kinh phí 1,568 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 227 triệu đồng, thủy lợi thực hiện 937m, tuyến điện chiếu sáng tuyến đường ngõ xóm, hỗ trợ 10 hộ khó khăn để dọn vệ sinh vườn, cắt tỉa hàng rào cây xanh, ra quân Tết trồng cây tại Phước Thuận, Phước Hậu, huyện hỗ trợ 20 thùng chứa rác, đội tình nguyện viên môi trường 2 lần/tuần.

 

 

 

[6] Giải quyết hồ sơ đất đai xây dựng 666 hồ sơ, kiểm tra hồ sơ cấp phép xây dựng nhà ở 30 hồ sơ, giải quyết 100 hồ sơ theo NQ 30, không giải quyết 100 hồ sơ (không đủ điều kiện), đang tiếp nhận 26 hồ sơ, kê khai bổ sung đất phi nông nghiệp 40 trường hợp, giải quyết 08 đơn tranh chấp đất đai, xử lý 15 trường hợp xây dựng trái phép. 

 

 

[7] Tổng số HS: 2.764, trong đó Mầm non: 550 cháu, tiểu học: 1.174 em,  THCS: 1.040 em. Có 123 em đạt giải (55 học sinh đạt giải cấp huyện; 68 học sinh đạt giải cấp thành phố); 09 giải tiếng Anh qua mạng, 16 giải toán qua mạng, 14 giải thể thao và gặp mặt 60 em HS thi đỗ đại học công lập nguyện vọng 1.

 

 

[8] Tiêm chủng đầy đủ: 265/330; kiểm tra 67/67 cơ sở kinh doanh; cơ sở quản lý an toàn lao động 18/18, giám sát 26 bệnh tay, chân, miệng, 51 ca bệnh sốt xuất huyết, khám phụ khoa: 830 lần; phát hiện 13 bệnh lao phổi điều trị tại trạm, thực hiện các chương trình của ngành y tế đạt kết quả.

 

 

[9] Vòng thánh thai 137/140 đạt 98 %- Đình sản nam, nữ 3/4 đạt 75%; tiêm 19/17 đạt 111%; Viên tránh thai 127/120 đạt 105%; thuốc cấy 11/7 đạt 157%, bao cao su 385/380 đạt 101%. Bảo hiểm y tế tự nguyện đã mua 2.409 thẻ, (trong đó: số người mua liên tục 1.428, số người mua mới 981)

 

 

[10] Xét duyệt 179 hồ sơ bảo trợ xã hội, cấp 560 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội, cấp 225 thẻ BHYT cho đối tượng chính sách, người có công, hỗ trợ xây mới 7/7 nhà, sửa chữa 19/19 nhà chính sách kinh phí 380 triệu đồng, xây mới 07 nhà kinh phí 420 triệu đồng, rà soát mộ Liệt sĩ 158 mộ, thân nhân Liệt sĩ 173 đối tượng, công nhận 06 Bà mẹ VNAH, đi điều dưỡng 53 đối tượng. Nhà chống bão 03 nhà trong đó: kinh phí thành phố = 12 tr, quỹ Mặt trận = 5 triệu đồng, khảo sát 75 nhà xuống cấp để đề nghị sửa chữa năm 2017, lập hồ sơ theo QĐ 24 của Chính phủ có 37 hồ sơ; Cấp gạo tết 200 hộ = 614 khẩu =9.210 kg; cấp tiền tết: hộ không lao động =106 hộ= 1 triệu=106 triệu đồng; hộ đặc biệt nghèo 51 hộ=550.000đ = 28.050.000đ; quà tết 502 xuất với số tiền 260 triệu đồng, có 35 hộ đặc biệt nghèo hỗ trợ sinh kế, 04 hộ trợ cấp xã hội hằng tháng, 58 em học sinh hộ đặc biệt nghèo trợ cấp 500.000đ/tháng, cho vây hộ nghèo 81 hộ = 2,1 tỷ đồng, cấp tiền hỗ trợ tiền điện cho 403 hộ nghèo,(588.000đ/năm)= 237 triệu đồng, xây dựng 03 nhà chống bão = 31 triệu đồng, sửa chữa 04 nhà xuống cấp = 86 triệu đồng, xóa 3/5 nhà tạm= 115 triệu đồng, cuối năm thoát 95 hộ nghèo, thoát 50 hộ cận nghèo, hộ nghèo phát sinh 28 hộ.

 

 

[11] Hỗ trợ 50 xuất học bổng cho trẻ em nghèo, khuyết tật; hỗ trợ 37 xe đạp cho trẻ em nghèo; phát quà 1/6 có 200 xuất, mỗi xuất 50.000đ do tầm nhìn hỗ trợ, hỗ trợ 30 xuất quà trẻ em khuyết tật; cắt tóc miễn phí 35 trẻ em và hỗ trợ 35 xuất quà (30.000đ/xuất); Kết nối tổ chức VOC tài trợ cho 30 trẻ em khuyết tật về sinh kế, giáo dục với số tiền 130 triệu đồng, tặng 180 xuất quà trung thu cho các em khó khăn, khuyết tật, khám tim cho 71 trẻ em, hỗ trợ học bỗng 11 em, mức1 triệu đồng/năm. Tặng quà trẻ em nghèo nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và cấp 329 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, tặng 180 xuất quà trung thu cho các em khó khăn, khuyết tật.

 

 

[12] Tổng hồ sơ 16.239 hs; trong đó: hộ tịch: 1.357 hs; địa chính xây dựng: 2419hs; Lao động –TB&XH: 371hs; Chứng thực: 12.092hs.

 

 

[13] Kiểm tra 10 quán cắt tóc, 07 quán có giấy phép, 05 nhà trọ, nhà nghỉ có phép, quản lý 05 đối tượng sau nghiện trong đó: ma túy tổng hợp 01 đối tượng, cai trị tại nhà 04 đối tượng.

 

 

[14] Mở 01 lớp giáo dục quốc phòng an ninh cho 170 thanh niên, giao quân 23 thanh niên  (trong đó 01 Đảng viên, 02 đối tượng Đảng, 01 đại học, 02 cao đẳng, 03 trung cấp), khám sức khỏe tuổi 17 tạo nguồn cho công tác tuyển quân năm 2017 có 95/95 thanh niên đạt 100%. Công tác chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa với số kinh phí 4,5 triệu đồng. Khám sức khỏe tuyển quân 2017 tổng số 129 thanh niên, lên trạm 129 thanh niên đạt 100%, trúng tuyển 53 thanh niên, trong đó có 01 đối tượng Đảng.

 

 

[15] Năm 2016 có 13/15 thôn và 04 trường đạt chuẩn an toàn về ANTT năm 2016, Hình sự 03 vụ, 04 đối tượng,( giết người 02 vụ, 01 đối tượng có hành vi giết người, 02 đối tượng che dấu tội phạm) 06 vụ trộm cắp, trong đó 02 xe máy tại Phú Hòa 2, vi phạm hành chính 06 vụ, so cùng kỳ giảm 15 vụ, 14 đối tượng, ( đánh nhau 1 vụ, cờ bạc 03 vụ, sử dụng xung điện châm cá 02 vụ, bạo lực gia đình 01 vụ), sử dụng chất ma túy 05 đối tượng, trật tự an toàn giao thông 04 vụ, (chết 01, bị thương 04), quản lý cư trú có: 74 hộ với 173 nhân khẩu, 09 doanh nghiệp có 51 khẩu, tạm trú 102 người, quản lý đối tượng tù về 03 đối tượng, lập hồ sơ đưa 01 đối tượng ma túy vào trung tâm cai nghiện bắt buộc, tuần tra nhắc nhở để xe máy ngoài nhà ở 35 trường hợp.

 

 

 

[16] Xây dựng 02 cổng chào lắp ghép, 95 tấm băng khẩu hiệu, 02 cụm pa no lớn, 1500 lá cờ tổ quốc, 17 bảng tên đoạn đường, có 16 ca máy san gạt lề đường, 01 vụ trộm cắp xe máy, xử phát hành chính 05 vụ phạt 18 triệu đồng, giải quyết 102 nhân khẩu tạm trú, tiếp nhận 420 thông tin, mở 02 lớp tuyên truyền giáo dục pháp luật cho 35 đối tượng, tuyên truyền 300 em học sinh về ma túy trò chơi gam online, 01 lớp võ thuật cho lực lượng tuần tra; kiểm tra an toàn giao thông xử lý 34 trường hợp, xử lý 12,5 triệu đồng, tuyên truyền 01 lớp giao thông đường bộ, xây dựng mô hình cổng trường bình yên, tổ liên ngành 43 kiểm tra xử lý 04 bản hiệu, 02 quảng cáo, tháo dỡ 05 tấm bạc, trồng 80 cây xanh tại Phước Thuận, Phước Hậu, ra quân 45 đợt ngày chủ nhật xanh sạch đẹp có 8.000 lượt người tham gia, triển khai thôn kiểu mẫu môi trường tại Phú Hòa 1 và vận động 243 giỏ nhựa đi chợ, và cấp 35.000 giỏ phân loại rác tái chế cho 2 thôn kiễu mẫu NTM, đội thanh niên tình nguyện dọn 21 điểm chứa rác, xử lý quảng cáo rao vẹt 30 đợt có 78 đoàn viên tham gia, ký cam kết 05 cơ sở thờ tự, tổ chức 03 điểm bài chòi, 04 đêm văn nghệ, 06 buổi chiếu phim phục vụ nhân dân.

 

 

[17] Qua kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 trường hợp sai phạm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh không có hồ sơ môi trường theo đúng quy định, đối với các Doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đã xử lý vi phạm hành chính 03 trường hợp: Công ty cổ phần Vinaconex 25, Cơ sở than Đông Bắc, Công ty CPXD 545.

 

 

 

About Xã Hòa Nhơn

Một số bài viết bạn có thể quan tâm

Báo cáo An toàn thực phẩm 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com