Tôn giáo

VIII. Lĩnh vực tôn giáo 1. Thủ tục tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng –  Trình tự thực hiện: + Bước 1. Người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng gửi văn bản thông báo đến đến Bộ …

Xem Thêm »
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com