Trang Chủ / DVC trực tuyến mức độ 4

DVC trực tuyến mức độ 4

Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

2

Sáng ngày 16/7/2018 UBND xã Hòa Nhơn tổ chức hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn …

Xem Thêm »

Thông báo sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

    ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG H ÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         XÃ HÒA NHƠN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Số:        /TB-UBND                         Hòa Nhơn, ngày 11 tháng 9 năm 2016 THÔNG BÁO Triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức …

Xem Thêm »
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com