Trang Chủ / Điều hành

Điều hành

THÔNG BÁO Về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hòa Nhơn để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Căn cứ Công văn số 2089/UBND-VHXH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển …

Xem Thêm »
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com