Người phát ngôn

Thông tin người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã Hòa Nhơn                               Họ và tên                     …

Xem Thêm »
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com