Trang Chủ / Điều hành / Ý kiến chỉ đạo – điều hành

Ý kiến chỉ đạo – điều hành

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Phát năm 2018

   VĂN PHÒNG UBND             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       XÃ HOÀ NHƠN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                         Số:  01/TB-VP                           Hoà Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2018                                                                            THÔNG BÁO Kết …

Xem Thêm »
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com