Trang Chủ / Lịch công tác

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018)

   UBND XÃ HÒA NHƠN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             VĂN PHÒNG                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                          Hòa Nhơn, ngày 26  tháng 11 năm 2018                          LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ  (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018)   …

Xem Thêm »

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 45

The Perfect Gifts,Small Gift Earrings ,Bracelet,Necklaces ,Charms, RiNG “; The Perfect Gifts ,fashion and popular,Women’s Accessories,Earrings ,Bracelet,Necklaces ,Charms, RiNG ,Best Silver Jewelry ,Cheap gift, Cheap Jewelry ,Special Offer Gift .To friend , To me ,Give it to her . Abcdef shop, The Best Choice

Xem Thêm »

Lịch công tác tuần 8

XÃ HÒA NHƠN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UBND XÃ HÒA NHƠN     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Đà Nẵng, ngày 20 tháng 2 năm 2017               …

Xem Thêm »

Lịch công tác của thường trực Đảng ủy xã tuần 8

   ĐẢNG ỦY XÃ HÒA NHƠN                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM             VĂN PHÒNG                                                     Hòa Nhơn, ngày 13 tháng 02 năm 2017                         *   LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ    (Từ ngày 13-02-2017 đến ngày 17-02-2017)     Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ Hai …

Xem Thêm »
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com