Trang Chủ / Lịch công tác

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 8

XÃ HÒA NHƠN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UBND XÃ HÒA NHƠN     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Đà Nẵng, ngày 20 tháng 2 năm 2017               …

Xem Thêm »

Lịch công tác của thường trực Đảng ủy xã tuần 8

   ĐẢNG ỦY XÃ HÒA NHƠN                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM             VĂN PHÒNG                                                     Hòa Nhơn, ngày 13 tháng 02 năm 2017                         *   LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ    (Từ ngày 13-02-2017 đến ngày 17-02-2017)     Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ Hai …

Xem Thêm »
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com