Trang Chủ / Thông báo

Thông báo

Tuyển dụng công chức xã Hòa Nhơn năm 2021

179

Bấm vào đây để xem văn bản:   UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     XÃ HÒA NHƠN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                     Số:      /TB-UBND                         Hòa Nhơn, ngày       tháng      năm 2021 …

Xem Thêm »

Bài phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Tấn Phát_CT UBND xã Hòa Nhơn tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, và sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa xã Hòa Nhơn với các xã trên địa bàn Huyện Hòa Vang

4

Kính thưa các đ.c lãnh đạo, thưa toàn thể hội trường! Như tôi đã phát biểu sáng hôm qua, từ khi triển khai xây dựng Nông thôn mới, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã hình thành, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu …

Xem Thêm »
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com