Trang Chủ / Đảng ủy

Đảng ủy

Ban chấp hành Đảng bộ xã Hòa Nhơn. Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ xã Hòa Nhơn.

in anh dai

1- Lịch sử

Sau ngày giải phóng Hòa Nhơn chỉ là một chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Huyện, qua quá trình xây dựng và phát triển đến nay Đảng bộ có 23 chi bộ trực thuộc với hơn 350 đảng viên.

2- Chức năng

– Đảng uỷ xã là hạt nhân chính trị, trực tiếp thực hiện vai trò lãnh đạo đối với các nhiệm vụ và mọi hoạt động của cơ sở, đảm bảo mọi quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện một cách đúng đắn và sáng tạo tại địa phương, nhằm thực hiện mục tiêu: xây dựng xã có kinh tế phát triển; đời sống xã hội – văn hoá phong phú lành mạnh theo định hướng XHCN.

– Chịu trách nhiệm mọi vấn đề về công tác tổ chức cán bộ trong hệ thống chính trị của xã, trên cơ sở được cấp trên phân cấp. Thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý cán bộ và các mặt công tác xây dựng Đảng.

+ Thực hiện chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy chính quyền, các tổ chức kinh tế, các đoàn thể nhân dân, thực hiện dân chủ công bằng, đúng pháp luật về các hoạt động kinh tế, đời sống VH – XH, và đảm bảo an ninh quốc phòng.

3- Nhiệm vụ của Đảng uỷ xã

– Thi hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

– Bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, bí thư, phó bí thư, Chủ nhiệm, PCN và ủy viên UBKT Đảng ủy.

– Lãnh đạo xây dựng chính quyền, giới thiệu nhân sự cho Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân xã.

– Lãnh đạo giám sát các chi bộ trực thuộc.

– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

– Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ

– Lãnh đạo công tác tư tưởng

– Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân

– Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh

 

375px-co_bua_liem.svg
           Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XI
(năm 2015 – tới nay)

Cơ cấu tổ chức

Bí thư

Ngô Duy Quang

Phó Bí thư (2)

Lê Luận -T.trực
Nguyễn Tấn Phát

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy (05)

 Ngô Duy Quang

Lê Luận

Nguyễn Tấn Phát

Đinh Văn Thống

Võ Sanh

Đảng ủy viên (15)

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XI

Cơ cấu tổ chức

Cơ quan chủ quản

Ban chấp Hành Huyện ủy Hòa Vang (Khóa XVI)

Chức năng

Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội tại xã Hòa Nhơn

Cấp hành chính

Cấp xã

Văn bản Ủy quyền

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Được bầu bởi

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hòa Nhơn

Phương thức liên hệ

Trụ sở

Địa chỉ

 Thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

 
   
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com