Trang Chủ / Danh bạ Email và SĐT cán bộ Xã

Danh bạ Email và SĐT cán bộ Xã

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ UBND XÃ HÒA NHƠN VÀ CÁC TRƯỜNG HỌC – TRẠM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2016

 

 

TT

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

Cơ quan

Di động

UBND xã Hòa Nhơn:      ubndxahoanhon@danang.gov.vn

Khối Đảng ủy xã

1

Ngô Duy Quang

BT.Đảng ủy – CT.HĐND

3789040

0907703866

quangnd@danang.gov.vn

2

Lê Luận

PBT.TT Đảng ủy

3780313

0905176488

luanl@danang.gov.vn

3

Lê T.K.Liên

VP. Đảng ủy

37801313

0905530858

Lienltk@danang.gov.vn

4

Nguyễn Thị Bình

Tổ chức Đảng ủy

3780313

0905119169

Binhnt7@danang.gov.vn

5

Nguyễn Thị Đào

Dân vận

 

01266752128

Daont@danang.gov.vn

6

Lê Thị Hồng Thu

Tuyên giáo

 

0907579557

Thulth@danang.gov.vn

7

Ngô Công

PCN UBKT

 

0905839374

 

Khối Ủy Ban Nhân Dân xã

8

Nguyễn Tấn Phát

PBT.Đảng ủy – CT.UBND

 

0916976926

phatnt@danang.gov.vn

9

Lê Văn Hoàn

PCT.HĐND

 

0919620875

Hoanlv1@danang.gov.vn

10

Trần Văn Thu

PCT.UBND

 

0905178359

thutv1@danang.gov.vn

11

Ngô Văn Đạt

PCT.UBND

 

0905438253

datnv2@danang.gov.vn

12

Nguyễn Đông Nhựt

VP-TK

3846469

0905951010

nhutnd@danang.gov.vn

13

Hoàng T. B. Diệp

VP-TK

3846469

0905405799

diephtb@danang.gov.vn

14

Bùi Thị Nga

CV. Văn phòng

3846469

0934786214

ngabt@danang.gov.vn

15

Lê Bảo Tú Nguyên

CV. Văn phòng

3846469

01227472595

nguyenlbt@danang.gov.vn

16

Võ Lê Thu Thảo

CV. Văn phòng

3846469

0905611491

thaovlt@danang.gov.vn

17

Lê Đức Hòa Thịnh

Văn Thư

 

01682577043

thinhldh@danang.gov.vn

18

Nguyễn Thanh Dương

CHT quân sự

 

0905202386

Duongnt7@danang.gov.vn

19

Đoàn Minh Thạnh

CHP quân sự

 

0905667710

Thanhdm@danang.gov.vn

20

Nguyễn Đình Thu

Trưởng CA

 

0905226572

Thund1@danang.gov.vn

21

Đỗ Hữu Xuân

Phó trưởng CA

 

0905515262

Xuandh@danang.gov.vn

22

Đỗ Hữu Cư

KH – GTTL

 

0905909061

Cudh@danang.gov.vn

23

Lê Văn Tuấn

VH-XH

 

0905542374

Tuanlv1@danang.gov.vn

24

Nguyễn Huy

VH-XH

 

0905088349

Huyn2@danang.gov.vn

25

Bùi Tấn Sĩ

XĐGN

 

0905236786

Sybt@danang.gov.vn

26

Võ Thị thu Nguyệt

CS GĐ&TE

 

01266509524

Nguyetvtt@danang.gov.vn

27

Nguyễn Văn Thanh

Đài TT

 

0984928020

Thanhnv16@danang.gov.vn

28

Nguyễn Đăng Tường

TP-HT

 

0905918915

Tuongnd@danang.gov.vn

29

Trần Dũng

TP-HT

 

0905728770

Dungt2@danang.gov.vn

30

Lê Văn Toàn

ĐC-XD

 

0905051247

Toanlv1@danang.gov.vn

31

Nguyễn Ngọc Tôn

ĐC – XD

 

0905061361

Tonnn@danang.gov.vn

32

Hứa Thị Mỹ Hương

LĐTB&XH

 

0985090719

Huonghtm@danang.gov.vn

33

Phạm Thị Hiền

TC-KT

 

0905079072

Hienpt@danang.gov.vn

34

Lê Đức Nghiêm

TC-KT

 

0905172189

Nghiemld@danang.gov.vn

35

Lê Thị Mỹ Hạnh

TC-KT

 

0905032329

Hanhltm1@danang.gov.vn

36

Nguyễn Thị Cúc

TD – GQKNTC

 

0905474484

Cucnt2@danang.gov.vn

37

Phan Nha

CT.Hội CTĐ

 

0935579525

Nhap@danang.gov.vn

38

Nguyễn Phan Sen

CT.Hội khuyến học

 

0988935171

 

39

Nguyễn Hồng Hải

CAV

 

01223540159

Hainh4@danang.gov.vn

40

Lê Thị Huẩn

DS- KHHGĐ

 

0905128308

Huanlt@danang.gov.vn

41

Võ Tạ

Tôn giáo

 

0905978821

tav@danang.gov.vn

42

Nguyễn Xuân

TNXH

 

0905313857

Xuann@danang.gov.vn

43

Phạm Hồ Việt

CAV

 

01264014104

 

44

Mạc Như Vũ

CAV

 

01264616919

 

45

Nguyễn Văn Thanh

Đài TT

 

0984928020

Thanhnv16@danang.gov.vn

Khối Mặt trận – Các Đoàn thể xã

46

Bùi Thị Qua

CT.hội ND

 

0935803968

Quabt@danang.gov.vn

47

Lê Thị Hiếu

PCT.Hội ND

 

01215981677

Hieult1@danang.gov.vn

48

Bùi Quang Trưởng

CT.Hội CCB

 

0905312706

Truongbq@danang.gov.vn

49

Phạm văn Tích

PCT.Hội CCB

 

0905195924

Tichpv@danang.gov.vn

50

Ngô Thị Kim Tuyến

CT.Hội LHPN

 

0922239854

Tuyenntk1@danang.gov.vn

51

Lê Thị Thu Hà

PCT.Hội LHPN

 

0935267467

Haltt6@danang.gov.vn

52

Võ Văn Bông

BT Đoàn xã

 

0935436196

Bongvv@danang.gov.vn

53

Phan Thanh Quang

PBT Đoàn xã

 

0906381557

Quanpt1@danang.gov.vn

54

Lê Đức Hiệp

TTND

 

0935079800

Hiepld@danang.gov.vn

55

Đồng Đắc Chanh

PCT.UBMT

 

 

chanhdd@danang.gov.vn

56

Võ Sanh

CT.UBMTTQVN

 

0905169456

sanhv@danang.gov.vn

57

Nguyễn Thị Tín

PCT.UBMT

 

0905959523

Tinnt2@danang.gov.vn

 

Trường Mầm non

1

Đỗ Thị Thạnh

Hiệu trưởng

3788018

0905668744

dothithanhht@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thu Hồng

Phó hiệu trưởng

 

0935854833

nguyenthithuhong80@gmail.com

3

Ngô Thị Kim Yến

Giáo viên + CTCD

 

01216785124

kimyenmnhn@gmail.com

4

Lê Thị Thùy Trang

Văn thư

 

01216568941

lethithuytrang@gmail.com

5

Phạm Thị Thu Tuyền

Giáo viên + CTCD

 

09355454107

thutuyena@gmail.com

 

Trường tiểu học 1

1

Ông Văn Sơn

Hiệu trưởng-BTCB

3780061

0935508524

thhoanhon1.hv@gmail.com

2

Lê Thị Toại

PBT – Phó HT

 

0983253725

lethitoai@gmail.com

3

Đặng Công Thiệt

Phó HT

 

0905620405

 

4

Đặng Hương Thư

CT công đoàn

 

01668447343

huongthu.hn1@gmail.com

5

Thi Thị Hoa

Văn Thư

 

0905433036

hoa87.hn1@gmail.com

6

Trần Kim Trung

BT Đoàn TN

 

0935567291

kimtrung.hn1@gmail.com

Trường tiểu học 2

1

Nguyễn Thùy

HT& BTCB

3788136

0979252025

thhoanhon2.hv@gmail.com

2

Lê Thị Ảnh

Phó HT

 

0905784135

thhoanhon2.hv@gmail.com

3

Tán Thị Là

Văn thư

 

01225428321

 tanthila@gmail.com

4

Trần Thị Thanh Nghĩa

CT. Công đoàn

 

01643059621

thhoanhon2.hv@gmail.com

5

Nguyễn Thị Nga

Phó bí thư

 

0935485228

thhoanhon2.hv@gmail.com

Trường THCS Phạm Văn Đồng

1

Lê Đức Kế

Hiệu trưởng

 

0905840055

keld.pvd@gmail.com

2

Nguyễn Ba

Hiệu phó

 

0905663775

nguyenba.pvd@gmail.com

3

Đặng Thị Hạnh

Hiệu phó

 

0905134582

hanh.pvd@gmail.com

4

Trần Thị Anh

Văn thư

 

0935999251

tranthianh999@gmail.com

5

 Lê Doãn Đúng

CT CĐoàn

 

0905535354

ledoandung.pvd@gmail.com

6

Trần Trọng Thắng

Giáo Vụ

 

0945711135

thangtran.thcspvd@gmail.com

7

Trương Thị Hồng Nga

BT CĐoàn

 

0905910809

 

Trạm y tế xã:    tramytehoanhon@danang.gov.vn

1

Trần Thị Điểm

Trưởng trạm

3780113

0905535309

Tranthidiem72@gmail.com

2

Châu Thị Tường Vi

Phó trạm

 

0935155265

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com