Trang Chủ / Lịch công tác / LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018)

   UBND XÃ HÒA NHƠN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            VĂN PHÒNG                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                        
                                                                Hòa Nhơn, ngày 26  tháng 11 năm 2018

                        

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

 (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018)

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thứ Hai (26-11

Sáng:

– Đ/c Phát: Họp Ban thường vụ Đảng ủy xã

– Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

– Đ/c Thu: Kiểm tra kênh mương phục vụ sản xuất

Phòng họp xã

 

Hiện trường

                   Chiều:

– Đ/c Phát: Họp các hộ dân vùng rau thôn Thạch Nham Tây

– Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Hội trường xã

Thứ Ba (27-11)

Sáng:

– Đ/c Phát:

       + 8h: Họp Hội đồng TĐKT quân sự

       + 9h: Kiểm tra sản xuất ở các thôn

– Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

– Đ/c Thu: Kiểm tra ATTP ngành nông nghiệp

 

CQ quân sự huyện

Các thôn

Chiều:

– Đ/c Phát: Họp công tác quản lý đất rẻo

– Đ/c Đạt: làm việc tại cơ quan

– Đ/c Thu: Làm việc tại cơ quan

UBND huyện

Thứ Tư (28-11)

Sáng:

 

– Đ/c Phát: Giải quyết đơn A Tuấn

– Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

– Đ/c Thu: Giải quyết vướng mắc liên quan đến hoàn trả đường dân sinh PH 1 (bà Dự- ông Do)

 

Hiện trường

Chiều:

– Đ/c Phát: Giải quyết đơn bà Nhung, bà Lan

– Đ/c Đạt: Họp giải quyết trường hợp Bà Lê Thị Chủng

– Đ/c Thu: Làm việc tại  cơ quan

Phòng họp xã

PH UBND  huyện

Thứ Năm (29-11)

Sáng:

– Đ/c Phát: Họp BCH Đảng ủy xã

– Đ/c Đạt: Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục giai đoạn 2018-2023

– Đ/c Thu: Làm việc tại cơ quan

Hội trường xã

Trường P.V.Đồng

Chiều:

– Đ/c Phát, đ/c Thu: Làm việc với Trung tâm khuyến nông

– Đ/c Đạt: Tập huấn hệ thống trẻ em

Thực tế hộ dân

 

HT.UBND xã

Thứ Sáu (30-11)

Sáng:

– Đ/c Phát, đ/c Thu: Giao ban NTM – UBND

– Đ/c Đạt: Tập huấn hệ thống trẻ em

Hội trường xã

Hội trường xã

Chiều:

– Đ/c Phát: Làm việc hộ nợ thuế

 – Đ/c Đạt: Tập huấn hệ thống trẻ em

 – Đ/c Thu: UBKT Kiểm tra chi bộ H.K.Đông

Tại phòng làm việc

HT.UBND xã

HT thôn H.K.Đông

Thứ 7( 01-12) 

Sáng:

– Đ/c Phát:  Họp dân đất đồng Tràm

 

Hội trường thôn

Chiều

 

 

About Xã Hòa Nhơn

Một số bài viết bạn có thể quan tâm

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018)

Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ Hai (10-12 Sáng: – Đ/c Phát: Hội nghị …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com